За Проекта

Защо Fit4Business? Fit4BusinessGrowth осъзнава необходимостта от това не само да се поддържат текущите нива на обучение и квалификация, но също и да се култивират нови умения и способности, което е задължително за Европа да запази конкурентоспособността си на пазара и да

Произход

Модела на Fit4BusinessGrowth има за цел да подкрепи производителността на малките и средни предприятия (МСП) с потенциала и стремежа за постигане на среден годишен ръст в броя на работниците или оборот по-голям от 20% на година, за три годишен период. Модела

Erasmus+

Какво e Erasmus+? Erasmus+(Еразъм Плюс) стартира на 1 Януари 2014г. и замества(обединява) няколко от предишните програми за финансиране от Европейската комисия в сферата на образованието, обученията, младежта и спорта, включително Lifelong Learning Programme (т.е. Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig and Transversal), Youth in Action,

Watch Video