Защо Fit4Business?

Fit4BusinessGrowth осъзнава необходимостта от това не само да се поддържат текущите нива на обучение и квалификация, но също и да се култивират нови умения и способности, което е задължително за Европа да запази конкурентоспособността си на пазара и да придобива бъдещи възможности.

Използването и адаптирането на практики за висока производителност чрез здравословен начин на живот представлява възможност за въвличане на целевата група(малки и средни предприятия търсещи бързо развитие и разтеж) в ново и приложимо, високо качествено, иновативен Професионално Образование и Обучение (ПОО).

Този проект ще стимулира един Европейски дебат относно Здравословните Програми и използването на Практики за Висока Производителност като механизъм за подобряване на производителността на малките и средни предприятия. Като проект демонстрант,  Fit for Business Growth ще бъде представен като план за разширяването на употребата на този модел в Европа. Проекта ще има въздействие директно върху уменията и производителността на участниците, което ще доведе до обучение директно на работното място. F4BG също ще даде своя принос за професионалното развитие на обучители на ПОО и институти ангажирани в развитието и внедряването на проекти свързани с нуждите на пазара на труда.