Мисията на проекта е да подпомага малкия бизнес, стремящ се към растеж, по планиран и устойчив начин без създаване на високи нива на стрес и допълнително “прегаряне”, често свързани с разрастването на бизнеса.