Проектът е насочен към подобряване производителността на малките и средни предприятия (МСП), които имат желание или се стремят към постигане на висок ръст(напр. средно годишно нарастване броя на заетите или оборот по-висок от 20% на година, в продължение на три години) в национален и европейски контекст.

Партньорите по проекта ще обединят три различни групи от знания ( Уелнес програми, Работни практики за висока производителност и Менторство за висок бизнес растеж) за да ги синтезират в подходящ за бизнес растеж модел ( т.нар. Fit4BusinessGrowth Model) и методология. Чрез адаптиране на най-добрите практики за управление на проекти, най-съвременните смесени учебни техники и практики и този нов модел, партньорите се стремят към проект-пример, който ще служи като “демостративен” проект за бъдещи проекти по програма Еразъм+.

Проектът ще включи 100 участника от целевата група: МСП с потенциален за и/или имащи действително висок растеж. Тези МСП ще приложат модела за висок растеж в своя бизнес. Те ще бъдат подпомогнати от 50 ментора за бизнес растеж, които са обучени да предоставят консултации в областта на бизнес развитието, използвайки Модела Fit4Business, уелнес и работните практики за висока производителност.