Проектът ще следва четири степенен класически проектен цикъл (т.е. Иницииране, Планиране, Изпълнение и Приключване).

Месеци 1 – 3 (Иницииране/Планиране): Този цикъл ще се фокусира най-вече върху подготовката и стартирането на проекта, включително първата транснационална партньор срещата, създаване на Ръководство за проекта и разписване на Партньорски споразумения.

Месеци 4 – 9 (Планиране/Изпълнение): Този цикъл ще се фокусира върху проектирането и разработката на Модела Fit4BusinessGrowth, върху дизайн на смесени курсове за професионално обучение на обучители и представители на крайните потребители от целевата група и върху повишаване на информираността за проекта.

Месеци 8 – 18 (Изпълнение): Този цикъл ще се фокусира главно върху изпълнението на проектните дейности, включително върху провеждането на смесените курсове за професионално обучение за обучители и бизнес ментори и тестване сред целевата група от МСП на Модела Fit4BusinessGrowth.

Месеци 19 – 24 (Приключване): Този цикъл ще се фокусира главно върху дейности, касаещи приключването на проекта, включително изготвяне на окончателния отчет и гарантиране развитието и действията след проекта.

 

План на проект F4BG

 • ФАЗА 1: ПРОУЧВАНИЯ И РАЗВИТИЕ (Септември, 2015г. – Август, 2016г.):
  Най-добри практики – Разработка на модела.

 • ФАЗА 2: ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕНТОРИ И МСП (Септември, 2016г. – Февруари, 2017г.):
  Обучение на 50 F4BG Ментора – Тестване с клиенти(по 2 МСП на ментор)

 • ФАЗА 3: ОЦЕНКА: (Март– Май, 2017г.):
  Обратна информация от F4BG Менторите – Казуси – Подобрения

 • ФАЗА 4: ПОДГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ (Май – Август, 2017г.):
  Конференции за разпространение на информация – F4BG Европейска мрежа – План за експлоатация