Какво e Erasmus+?

Erasmus+(Еразъм Плюс) стартира на 1 Януари 2014г. и замества(обединява) няколко от предишните програми за финансиране от Европейската комисия в сферата на образованието, обученията, младежта и спорта, включително Lifelong Learning Programme (т.е. Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig and Transversal), Youth in Action, и няколко други интернационални програми включително Jean Monnet и Erasmus Mundus.

Erasmus+ програмата ще бъде активна в програмния период 2014-2020 и  ще поддържа активности в образованието, обучението, младежда и спорта във всички сектори на lifelong learning(обучение през целия живот) както във висшето образование и след-образователните обучения така и в училища и младежки дейности.

Какво Erasmus+ поддържа ?

Erasmus+ осигурява безвъзмездна помощ за широк кръг от действия и дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата подкрепя организации като партньорите на Fit4BusinessGrowth работещи като част от транснационалното партньорство с цел обмен на иновационни практики.

Допълнителна информация за Erasmus +

Научете Повече

 

Ако сте заинтересовани да работите с някой от партньорите на  Fit4BusinessGrowth или имате идея за развитие на проект по Erasmus+ можете да се свържете с някой от партньорите по  F4BG или да направите връзка със вашата Национална Агенция.

Erasmus+

 

Проектът Fit4BusinessGrowth включва партньорство на пет организации от Австрия, България, Хърватия, Франция и Обединеното Кралство.

Exponential Training & Assessment (Водещ партньор) – Обединено Кралство

expo_logo

Банката, ул.”Ууд” № 22

Ърл Шилтън, гр. Лестър,

Обединено Кралство

Tel: + 44 (0)1455 845071

Уеб: www.exponentialtraining.com

Exponential Training & Assessment е насочена към създаване на програми, които водят до професионални акредитации в гъвкава и достъпна среда. Визията на организацията е за създаване на свят от високо ефективни мениджъри, ментори и консултанти, независимо от географските граници и часовите зони.

Научете повече

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (BEST) – Австрия

best_logo

ул. Мария Хилфер №8

A-1070 Виена

Тел: +4315855050

Уеб: www.best.at

BEST  е частен институт, които предоставя на своите клиенти повече от 20 години ефективна подкрепа по въпроси отнасящи се до подобряване на персонала, със специален акцент върху образованието и непрекъснатото обучение, както и върху тренинги и менторство. В допълнение BEST предоставя подкрепа в областта на услуги, свързани с подбор и набиране на персонал. Подходът на организацията се основава на предлагане на персонални, високо квалифицирани решения, които да носят най-висока полза за клиентите.

Научете повече

Агенция за икономическо развитие Варна, България

vedalogo

ул.”Отец Паисий” № 11, ет.5

9000 Варна

България

Тел: +359887934526

Уеб: www.veda-bg.eu

АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Научете повече

Universite De Bordeaux – Франция

UB logo jpg

Плейс Пей Берланд № 35

FR61 –Акуитаине

Франция

Tel: +33 5 40 00 22 09

Ueb: http://www.u-bordeaux.fr/

UNIVERSITE DE BORDEAUX е доставчик на широк спектър от висококвалифицирани академични програми – от програми за студенти в бакалавърска степен до изследователски програми. Ценностите на университета са базирани на отворена и хуманистична философия, защита на принципите за свобода, креативност и отговорност в областта на образованието и научните изследвания.

Научете повече

Smart Growth for Business Consulting – Хърватия

pametranrast

ул.” Вуковарска” № 19A

52440 гр.Пореч

Хърватия

Тел: +385 99 6402967

Уеб: www.pametanrast.hr

Smart Growth for Business Consulting е частна компания с фокус върху разработването и изпълнението на множество документи, както за публичния, така и за частния сектор ( европейски проекти, стратегии за публичния сектор, бизнес стратегии, стратегии за защита на интелектуалната собственост, маркетингови и комуникационни планове, инвестиционни и предпроектни проучвания), както и дизайн и изпълнение на образователни програми за формално и неформално образование.
Фирмата е член на хърватската Национална асоциация на бизнес консултантите и на Европейската банка за реконструкция и развитие – консултантска база-данни за Хърватия за подкрепа на малкия бизнес.

Научете повече

Партньори