Какво e Erasmus+?

Erasmus+(Еразъм Плюс) стартира на 1 Януари 2014г. и замества(обединява) няколко от предишните програми за финансиране от Европейската комисия в сферата на образованието, обученията, младежта и спорта, включително Lifelong Learning Programme (т.е. Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig and Transversal), Youth in Action, и няколко други интернационални програми включително Jean Monnet и Erasmus Mundus.

Erasmus+ програмата ще бъде активна в програмния период 2014-2020 и  ще поддържа активности в образованието, обучението, младежда и спорта във всички сектори на lifelong learning(обучение през целия живот) както във висшето образование и след-образователните обучения така и в училища и младежки дейности.

Какво Erasmus+ поддържа ?

Erasmus+ осигурява безвъзмездна помощ за широк кръг от действия и дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата подкрепя организации като партньорите на Fit4BusinessGrowth работещи като част от транснационалното партньорство с цел обмен на иновационни практики.

Допълнителна информация за Erasmus +

Научете Повече

 

Ако сте заинтересовани да работите с някой от партньорите на  Fit4BusinessGrowth или имате идея за развитие на проект по Erasmus+ можете да се свържете с някой от партньорите по  F4BG или да направите връзка със вашата Национална Агенция.