O projektu

Zašto Fit4Business? Fit4BusinessGrowth prepoznaje kako potrebu za održavanjem postojeće razine obrazovanja i osposobljavanja tako i potrebu za njegovanjem novih vještina i sposobnosti koje su nužne kako bi Europa ostala konkurentna na tržištu i osigurala nove prilike. Korištenje i prilagodba radnih

Pozadina

Fit4BusinessGrowth-model ima za cilj osiguravanje podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) koja imaju potencijal i težnju za dosezanje prosječnog godišnjeg rasta broja zaposlenih ili rasta prometa većeg od 20% godišnje kroz tri uzastopne godine. Fit4Business-model objedinjuje tri različita koncepta: Wellness

Erasmus+

Što je Erasmus+? Provedba Erasmus Plus – programa je započela 1. siječnja 2014. godine. Erasmus + je zamijenio niz drugih programa temeljem kojih je Europska komisija ranije dodjeljivala potpore za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, uključujući programe cjeloživotnog učenja

Watch Video