Projekt je organiziran kroz 4 klasične faze projektnog menadžmenta (Iniciraj, Planiraj, Izvrši, Zaključi).

Mjesec 1 – 3 (Iniciraj, planiraj): U ovoj fazi će se projektni partneri mahom fokusirati na pripremu za pokretanje projekta, uključujući pripremanje prvog transnacionalnog sastanka, izradu Priručnika projekta i potpisivanje Partnerskog sporazuma.

Mjesec 4 – 9 (Planiraj/Izvrši): Ovdje je fokus na dizajnu i razvoju Fit4BusinessGrowth – modela, treninga za trenere/coacheve i na podizanju svjesnosti o ciljevima projekta.

Mjesec 8 – 18 (Izvrši): Ova se faza odnosi na provedbu treninga za trenere/coacheve i superviziju rada istih s izabranim malim i srednjim poduzećima.

Mjesec 19 – 24 (Zaključi): TU ovoj će se fazi projektni partneri usredotočiti na aktivnosti privođenja projekta kraju, uključujući izradu završnog izvješća i dogovor oko post-projektnih aktivnosti.

 

Plan projekta F4BG

 • FAZA 1: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (Rujan 2015 – Kolovoz 2016):
  Najbolja praksa – razvoj modela.

 • FAZA 2: PILOT EDUKACIJSKOG PROGRAMA ZA COACHEVE I ZA MSP-ove (Rujan 2016 – Veljača 2017):
  Trening za ukupno 50 F4BG Coacheva diljem Europe – testiranje modela na izabranim malim i srednjim
  poduzećima (cca 2 po coachu).

 • FAZA 3: VREDNOVANJE (Ožujak 2017 – Svibanj 2017):
  Povratna informacija od strane F4BG Coacheva – Studije slučajeva – Poboljšanja.

 • FAZA 4: STRATEGIJA ODRŽIVOSTI PROJEKTA (Svibanj 2017 – Kolovoz 2017):
  Diseminacijska događanja – F4BG Europska mreža – Plan korištenja projektnih rezultata.