Fit4BusinessGrowth-model ima za cilj osiguravanje podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) koja imaju potencijal i težnju za dosezanje prosječnog godišnjeg rasta broja zaposlenih ili rasta prometa većeg od 20% godišnje kroz tri uzastopne godine.

Fit4Business-model objedinjuje tri različita koncepta:

Wellness u poslovanju;
Radne prakse visokih performansi;
Coaching usmjeren na ubrzavanje rasta poduzeća (High Growth Business Coaching)

Wellness u poslovanju (WuP)

WuP je set koordiniranih strategija i aktivnosti koje podržavaju psihičko i fizičko zdravlje, sigurnost i blagostanje ljudi u cilju povećanja performansi i produktivnosti.

Radne prakse visokih performansi (RPVP)

RPVP predstavljaju ‘generalan pristup upravljanju organizacijama usmjeren na poticanje veće uključenosti i posvećenosti djelatnika s ciljem postizanja visokih performansi. [One su] dizajnirane kako bi povećale diskrecijski trud koji djelatnici ulažu u svoj posao, te kako bi oni u cijelosti koristili…vještine kojih su u posjedu’ (Belt and Giles, 2009)

High Growth Business Coaching (HGBC)

HGBC je specijalistički oblik coachinga koji je dizajniran prema posebnim potrebama malih i srednjih poduzeća (MSP) koja teže brzom rastu iz godine u godinu ili ga već ostvaruju.

Pozadina

 

Model sadrži tri razine:.

 • Razina 1: Deskriptori visoke razine (tj. organizacijske prakse)

  Sadrži 16 Deskriptora visoke razine koji predstavljaju organizacijske prakse. Svaki od 4 komplementarna paketa sadrži 4 Deskriptora visoke razine.

 • Razina 2: Deskriptori funkcionalne razine (tj. konkretne radnje)

  Postoji 48 Deskriptora funkcionalne razine: oni opisuju konkretne aktivnosti koje čine Deskriptore visoke razine.

 • Razina 3: Deskriptori praktične razine (tj. povezana ponašanja)

  48 su Deskriptora na praktičnoj razini: to su ponašanja koja podržavaju Deskriptore funkcionalne razine s Razine 2. Ponašanja se koriste u cilju utvrđivanja početne točke za mala i srednja poduzeća (MSP) odnosno kako bi se utvrdila polazišna točka za provedbu F4BG – modela.

 

F4BG Model Design
Slika 1. Dizajn Fit4BusinessGrowth-modela

Deskriptori praktične 3. razine (tj. povezana ponašanja) nisu prikazani u samom Modelu, ali su uključeni u Prilog 1.

 • Level 1: High Level Descriptors (i.e. organisational practices)
 • Level 2: Functional Level Descriptors (i.e. concrete actions)
 • Level 3: Hands-on Level Descriptors (i.e. associated behaviours)

TF4BG-Model se temelji na 4 komplementarna „snopa“ praksi koja su povezana s Radnim praksama visokih
performansi (RPVP) i s Wellnessom u poslovanju (WuP). Ta 4 komplementarna „snopa“ praksi su:

 • Prakse visoke uključenosti djelatnika
 • Prakse iz područja ljudskih resursa
 • Wellness u poslovanju
 • Prakse upravljanja priznanjima i predanošću

Svaki redak F4BG-modela predstavlja jedan od 4 komplementarna „snopa“ praksi. Prvi redak predstavlja ` Prakse visoke uključenosti djelatnika`; drugi red predstavlja `Prakse iz područja ljudskih resursa` i tako dalje kako je prikazano na Slici 2.

Zelena strelica u F4BG-logotipu predstavlja 8 Ključnih odnosno temeljnih praksi Modela ​(tj. zelene ćelije); preostale ćelije predstavljaju 8 Sekundarnih praksi Modela (tj. bijele ćelije).

 

High Level Descriptors
Slika 2. Ključne i Sekundarne prakse F4BG Modela

Razina 1: Prakse visoke uključenosti djelatnika uključuju: 3 Ključne prakse (tj. Angažiranost, Učinkovitu
komunikaciju i Vođenje s visokim učinkom) i 1 Sekundarnu (tj. Organizacijska klima). Slika 3. (ispod) prikazuje konkretne radnje Razine 2 za svaki od deskriptora visoke razine.

 

High Employee Involvement Practices
Slika 3: Razina 1 Prakse visoke uključenosti djelatnika i Konkretne radnje Razine 2

Razina 1: Prakse iz područja ljudskih resursa sadrži: 2 Ključne prakse (tj. Timski rad i Razvoj vještina) i 2 sekundarne prakse (tj. Povratne informacije i Coaching). Slika 4 (ispod) prikazuje Konkretne radnje Razine 2 za svaki od Deskriptora visoke razine.

 

Razina 1. Wellness u poslovanju sadrži: 2 Ključne prakse (tj. wellness i svjesnost te blagostanje djelatnika) i 2 Sekundarne prakse (tj. Zdravlje i sigurnost na radu te Ravnoteža između posla i privatnog života). Slika 5. (ispod) prikazuje konkretne radnje Razine 2 za svaki od Deskriptora visoke razine.

 

Razina 1. Prakse upravljanja priznanjima i predanošću sadrži: 1 Ključnu praksu (tj. Priznanja na poslu) i 3 Sekundarne prakse (tj. Napredovanje, Motivacija na poslu i Fleksibilna radna snaga). Slika 6. (ispod) prikazuje konkretne radnje Razine 2 za svaki od Deskriptora visoke razine.

 

Human Resources Practices
Slika 4. Razina 1 Prakse iz područja ljudskih resursa i povezane Konkretne radnje Razine 2
Wellness in Business Practices
Slika 5: Razina 1 Wellness u poslovanju i povezane Konkretne radnje Razine 2
Wellness in Business Practices
Slika 6: Razina 1 Prakse upravljanja priznanjima i povezane Konkretne radnje Razine 2
F4BG Model: Mind Map
Wellness in Business Practices
Model