Što je Erasmus+?

Provedba Erasmus Plus – programa je započela 1. siječnja 2014. godine. Erasmus + je zamijenio niz drugih programa temeljem kojih je Europska komisija ranije dodjeljivala potpore za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, uključujući programe cjeloživotnog učenja (npr. Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig i Transversal), program Mladi na djelu i druge međunarodne programe poput programa Jean Monnet i Erasmus Mundus.

Program Erasmus + traje od 2014. do 2020. godine i podržava aktivnosti u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u svim segmentima cjeloživotnog obrazovanja, uključujući visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje te aktivnosti mladih.

Što Erasmus+ podržava?

Erasmus + osigurava bespovratne potpore za široku lepezu aktivnosti i projekata u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Podržavaju se organizacije poput partnerskih organizacija projekta Fit4BusinessGrowth koje djeluju u sklopu transnacionalnih partnerstava u cilju dijeljenja inovativnih praksi.

Više informacija o programu Erasmus+

Saznajte više

Ukoliko ste zainteresirani za suradnju s nekom od partnerskih organizacija projekta Fit4BusinessGrowth ili želite razviti vlastiti Erasmus Plus – projekt, kontaktirajte bilo kojeg od Fit4Business-partnera ili svoju Erasmus+ Nacionalnu agenciju